Tag-Archive for » turizm etiği «

Turizm Ahlak İlkeleri

Dünya Turizm Örgütü Tüzüğünün 3. Maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda; İktisadî gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insanın temel hak ve özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın herkese evrensel saygı duyularak, turizmin teşvik ve geliştirilmesinin sağlanmasında esas olacak aşağıdaki ilkeler deklare edilmektedir.

İLKELER

MADDE 1

Turizmin İnsanlar ve Toplumlar Arasındaki Karşılıklı Anlayış ve Saygıya Katkısı

(1) Farklı kültürel değerlere çeşitli dinî, felsefi ve ahlakî inanışlara hoşgörü more…