I. Disiplinler Arası Turizm Kongresi 27-30 Mayıs’ta

Dünya genelinde akademik çalışmaların disiplinlerarası bir içerik ve yaklaşım ile incelenmesine ilişkin uygulamalar giderek yaygınlaşmakta. Özü itibari ile disiplinlerarası bir alan olan turizmin çeşitli bilim dallarının kuramsal açıklamalarına referans verilmeden anlaşılması ve gelişmesi mümkün değildir.

Turizm araştırmalarının disiplinlerarası bir yaklaşım çerçevesinde incelenmesine katkıda bulunmak üzere Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi düzenlenmektedir.

Kongreyi Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
https://www.mu.edu.tr/t/akademik/yuksekokullar/turizm

ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi (https://www.anatoliajournal.com/atad) dünezlemekte.

Aynı tarihlerde ve aynı yerde yine Anatolia dergisi Erciyes Üniversitesi işbirliği ile V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi de düzenlemekte.

Türkiye’de turizm ve ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek ve turizmin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Daha önce dört kez gerçekleştirilen Kongre’nin beşincisi, 26-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenecektir.

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’ne turizmin işletmecilik, ekonomik, coğrafik, sosyolojik, psikolojik, çevresel, siyasal, dinsel, hukuksal, rekreasyonel ve mimari boyutlarının yanı sıra sağlık, gıda mühendisliği, eğitim, antropoloji, beslenme, peyzaj mimarlığı, iletişim, planlama ve diğer akademik çalışma dallarının kapsamına giren ve turizmi de ilgilendiren konularda hazırlanmış tez çalışmaları ve araştırmalar gönderilebilir.  Kongrenin iki ayrı bölümüne de bildiri gönderilebilir. 

Lisansüstü tezler bölümü; önceki dört kongrede olduğu gibi turizmin konu veya uygulama alanı olarak incelendiği lisansüstü tez çalışmaları bu bölümde sunulacaktır. 

Serbest bildiriler bölümü; lisansüstü öğrencilerin yalnız veya akademisyen ve araştırmacılarla birlikte hazırlayacakları serbest çalışmalara ayrılmıştır. Bu bölüme önerilecek bildirilerde konu sınırlaması bulunmamaktadır. Gönderilecek çalışmalarda turizmin “inceleme alanı” olarak seçilmiş ve birinci yazarların herhangi bir alanda lisansüstü öğrenci olması, aranacak önkoşullardır.

Kaynak: https://www.anatoliajournal.com/disiplinlerarasi/, https://www.anatoliajournal.com/kongre/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>